Duurzaamheid

Kansen voor nu en later.

Over Duurzaamheid

De wereldbevolking groeit de komende decennia tot ca. 11 miljard mensen. Ook wordt verwacht dat de gemiddelde levensstandaard per hoofd van de bevolking toeneemt. Wanneer al deze wereldburgers het welvaartspeil nastreven waaraan de inwoners van OECD-landen gewend zijn, dan gaat dit de draagkracht van één planeet Aarde te boven. Ingrijpende vernieuwing is nodig: in consumptiepatronen, in productieketens en in het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Dit is de kern van duurzaamheid: een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van huidige generaties, zonder toekomstige generaties in hun mogelijkheden te beperken. Daarvoor is economische ontwikkeling nodig zonder nadelige effecten voor mens en milieu: hier noch elders, nu noch later. Het streven naar duurzame ontwikkeling is inmiddels geadopteerd door overheden en bedrijven over de gehele wereld. In alle sectoren van onze samenleving zijn baanbrekende initiatieven gestart: in de energiesector, de chemie, de mobiliteitssector, de agrofood, de bouw en vele anderen.. De ervaring leert dat duurzame ontwikkeling nieuwe uitdagingen biedt voor onderzoek en beleid, maar ook ongekende kansen voor nieuwe business.

Projecten Duurzaamheid

Experts Duurzaamheid

Duurzaamheid