Het team

van Strategy & Change

Rob Weterings

Themaleider Duurzaamheid

Rob Weterings

Dr. Rob Weterings is strategisch adviseur duurzame systeeminnovaties bij TNO en trekker van het thema duurzaamheid binnen het programma Strategy and Change van TNO en HCSS. Hij is afgestudeerd als bioloog in Leiden (1984) en gepromoveerd in Utrecht (1992) op onderzoek naar de rol van wetenschappelijke informatie in maatschappelijke besluitvorming over technologische risico’s.
In de afgelopen twintig jaar heeft Weterings zich gewijd aan de verbetering van innovatie die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Hij heeft leiding gegeven aan een aantal cross-sectorale programma’s op het gebied van duurzame innovatie in ketens en netwerken.
Weterings is in staat mensen en organisaties met elkaar te verbinden in gezamenlijke initiatieven en heeft een groot netwerk opgebouwd bij overheden, bedrijven en andere kennisinstellingen. Als leider van het Nederlandse Competentiecentrum Transities (2005 – 2010) heeft hij professionals uit diverse sectoren en organisaties in staat gesteld vitale kennis en vaardigheden op het gebied van systeeminnovaties te ontwikkelen en in de eigen praktijk toe te passen.
Naast zijn rol als projectleider in strategie-ontwikkeling op het gebied van duurzame grondstoffen is Weterings strategisch adviseur van de rijksoverheid, enkele provincies en adviesraden, waaronder de Sociaal Economische Raad (SER).

Stuur e-mail arrow

Lees interview

Meegewerkt aan deze projecten

Topsectoren in Perspectief

 • Alle thema's

Biobased Economy

 • Duurzaamheid

Grondstoffen en voorzieningszekerheid

 • Duurzaamheid

Duurzaamheid in een multipolaire wereld

 • Duurzaamheid

Meegewerkt aan deze Rapporten/Emerging Strategic Issues

14 NOV - ‘Resources for our Future’: Key issues and best practices in Resource Efficiency

 • Duurzaamheid

21 DEC - Tussen Gouden Bergen en Groene Business. Systeemverkenning van een bio-based economy

 • Duurzaamheid
 • Technologie en Innovatie

24 MEI - Sustainability: Challenges and Trends

 • Duurzaamheid

21 FEB - Livability and Sustainability in Large Urban Regions

 • Duurzaamheid

17 FEB - Samen op weg naar een duurzaam mobiliteitssysteem

 • Duurzaamheid

18 MEI - Sustainability in a Multipolar World

 • Duurzaamheid

04 APR - Issue Brief No. 4 The Resource Scarcity Nexus: Challenges for the 21st Century

 • Duurzaamheid

18 FEB - Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten

 • Alle thema's

19 NOV - Rare Earth Elements and Strategic Mineral Policy

 • Duurzaamheid

01 SEP - Resource Scarcity in the 21st century: Conflict or Cooperation

 • Duurzaamheid

10 MEI - De uitdaging waar Nederland voor staat

 • Alle thema's
Alle thema's