Integrale Veiligheid

'Veiligheid' omvattender en complexer.

Over Integrale Veiligheid

'Veiligheid' is een belangrijke pijler onder een vitale samenleving. Het vormt zowel een belangrijke voorwaarde voor als een onderdeel van onze welvaart en ons welzijn. Het verzorgen van veiligheid is en blijft een kerntaak van de overheid – waarbij wel de grenzen van wat de overheid vermag in zicht zijn en dus ook steeds nadrukkelijker andere partijen in beeld komen.

Een belangrijke constatering daarbij is dat ons veiligheidsbegrip een ingrijpende ontwikkeling doormaakt, waarbij ‘verbreding’ en ‘verwevenheid’ de kernwoorden zijn. We zien al langer een groeiende overlap tussen internationale (externe) en maatschappelijke (interne) veiligheid. Maar ook aspecten als ‘voedselveiligheid’, ‘economische veiligheid’ en ‘digitale veiligheid’ moeten een plaats krijgen in een brede benadering van veiligheid.

Deze ontwikkeling heeft mogelijk versterkende gevolgen voor de toekomstvastheid van ons beleid, de structuren en processen op dit gebied. Mede gezien het doorsnijdend karakter van het thema veiligheid in haar departementale structuur, kost het de overheid moeite voldoende te anticiperen op deze ontwikkeling. Het programma Strategy & Change kan bijdragen aan het publieke en politiek debat over deze materie.

Projecten Integrale Veiligheid

Experts Integrale Veiligheid

Integrale Veiligheid