Nieuws

De discussie over clean tech komt in een ander licht te staan (NL)

De discussie over clean tech komt in een ander licht te staan (NL)

sep

07

2012

GroenLinks heeft grote plannen met de vergroening van Nederland. De partij wil in 2020 voor 9 miljoen huishoudens in de Noordzee stroom opwekken. Daarvoor is 10.000 megawatt nodig. Energiebedrijven moeten van Jolande Sap verplicht worden windmolens te bouwen en Noordzeestroom af te nemen. Maar hoe realistisch is dat dat?

Momenteel wordt niet meer dan 228 megawatt in de Noordzee opgewekt. Ooit wilde het Kabinet in 2020 6.000 megawatt opwekken, maar dat is niet gelukt. De reden? We zitten op een prachtige aardgasbel en dat vertraagt de ontwikkeling van duurzame energie. Een andere reden is inconsistent overheidsbeleid en weinig politieke sturing. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ligt dat anders. Overheid en bedrijven werken hier beter samen, en de bevolking begrijpt waarom groen goed is. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom de Britse windindustrie op de Noordzee en de Duitse activiteiten op het gebied van zonne-energie zo succesvol zijn. Ik zie hierin op korte termijn geen verandering komen. Het politieke landschap is te versplinterd en voor veel politici en burgers is groen uit.

Het gehele artikel is na te lezen op Energiepodium.nl

Het artikel van Rob de Wijk is in zijn geheel ook na te lezen op Energiebusiness.nl

Gerelateerde expert

Duurzaamheid