Over

Strategy & Change

Analyseert mondiale trends op kansen en bedreigingen voor overheid en bedrijfsleven.

Over Strategy & Change

Met Strategy & Change willen TNO en HCSS bijdragen aan de ontwikkeling van een strategische visie op de noodzakelijke veranderingen om Nederland de komende decennia in een veranderende wereld concurrerend te maken en te houden. In het bijzonder kijken TNO en HCSS daarbij naar de thema’s Integrale Veiligheid, Duurzaamheid, Welvaart en Welzijn en Technologie en Innovatie.

HCSS

Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) biedt strategisch inzicht op het gebied van geopolitieke, technologische, maatschappelijke veranderingen en nieuwe veiligheidsrisico’s. HCSS ontwikkelt concrete beleidsopties voor besluitvormers, en vormt zo een strategisch partner voor overheden, internationale organisaties en het bedrijfsleven.

TNO

TNO heeft de missie mensen en kennis te verbinden, om zodoende te innoveren met impact. In drie expertisegebieden worden uiteenlopende disciplines samengebracht om invulling te geven aan maatschappelijke vraagstukken binnen 7 actuele thema's. Binnen het expertisegebied Technical Sciences wordt met hoogwaardige kennis en geavanceerde technologie naar oplossingen gezocht voor uiteenlopende technologische vraagstukken ten behoeve van praktische doeleinden. Bij Earth, Environmental and Life Sciences werken onze wetenschappers aan aarde-, milieu en levensvraagstukken. In het expertisegebied Behavioural and Societal Sciences bieden maatschappelijke vraagstukken en gedragsvraagstukken uitdaging aan onze gedragsdeskundigen, psychologen en informatiekundigen.

Alle thema's