Project

Biobased Economy

Biobased Economy
Met de bio-based economy wordt een economie aangeduid waarin plantaardige en dierlijke grondstoffen en reststromen op grote schaal worden gebruikt voor toepassingen in de chemie, farmacie, agrofood, bouw, mobiliteit, gezondsheidszorg, high-tech en energievoorziening. Door inzet van nieuwe technologieën en ontwikkeling van nieuwe waardeketens worden groene grondstoffen inzetbaar voor een breed scala van functionele toepassingen en kunnen daarmee olie, gas en andere eindige grondstoffen op termijn vervangen.

Dit project heeft tot doel de realisatie van een biobased economy te versnellen door de betrokken sleutelspelers concrete aangrijpingspunten  te bieden. Zo wordt een internationale trendanalyse uitgevoerd die zicht biedt op de trends op het gebied van handel, agro en food, chemie en energie die  nieuwe kansen of juist patstellingen kunnen opleveren in de realisatie van een biobased economy in Nederland.
Bovendien geeft de studie inzicht in de sterkten en zwakten van het Nederlandse innovatiesysteem, die de komende 5 jaar bepalend zijn voor de snelheid en richting van deze ontwikkeling. Deze inzichten worden vertaald naar een actieagenda voor overheid, bedrijfsleven en onderzoek in ons land.

Project experts

Duurzaamheid