Project

De Staat van Nederland Innovatieland 2012

De Staat van Nederland Innovatieland 2012
Deze uitdagingen bieden ons echter ook kansen. Maar dan moeten we wel de handen uit de mouwen steken. Kennis, innovatie en economische veerkracht spelen hier een grote rol bij en worden steeds belangrijker. Nederland als ontwikkelde economie heeft een wereld te winnen bij innovatie. Dankzij innovatie creëren wij de financiële diensten, digitale gezondheidszorg, logistieke systemen en zonnecellen van morgen. Dat lost niet alleen problemen op, maar creëert ook welvaart. Hier plukt heel Nederland de vruchten van.

In het boek De Staat van Nederland Innovatieland 2012 wordt Nederland op het gebeid van kennis, innovatie en economisch vermogen de maat genomen. Hiervoor is een unieke benadering gebruikt. Via een toekomstgerichte ‘van buiten naar binnen’ methode, die recht doet aan verscheidenheid van sectoren en rekening houdt met de beperkingen van monitoring wordt getracht een helder, realistisch en politiek ongekleurd beeld te geven van de staat van Nederland als innovatieland. Hoe doet Nederland het nu echt? Hoe dynamisch, kennisgericht en vernieuwend zijn we eigenlijk? Wat is de realiteit achter de cijfers in de kranten? Welke sectoren presteren goed en welke hebben het moeilijk? Welke factoren zijn hierop van invloed? Wat zijn onze sterke punten en wat behoeft verbetering?

Hoe verhogen we onze productiviteit en vergroten we onze concurrentiekracht? De Staat van Nederland Innovatieland 2012 doet een aantal belangrijke aanbevelingen. Een verbeterde samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen is een belangrijke basis. Maar ook de positie van industrie en de creatieve sector vormen een deel van het antwoord. De Staat van Nederland Innovatieland 2012 biedt een heldere, objectieve blik op het Nederland van vandaag en de gevolgen daarvan voor het Nederland van morgen.

Project experts

Technologie en Innovatie