Project

Duurzaamheid in een multipolaire wereld

Duurzaamheid in een multipolaire wereld
Die gezamenlijke aanpak staat echter meer en meer onder druk in een wereld waarin de machtsverhoudingen verschuiven. Bovendien blijkt steeds weer dat landen in hun duurzaamheidsbeleid verschillende prioriteiten leggen.

Tegen deze achtergrond is in dit project een internationale vergelijking gemaakt van het duurzaamheidsbeleid van zes landen (Nederland, China, India, Rusland, Zuid-Afrika en Mexico). Daarbij wordt duidelijk dat  deze landen de economische, ecologische en sociale dimensie van duurzaamheid heel verschillend concretiseren in hun actuele beleid. Zo zien sommige landen in klimaatverandering kansen om hun concurrentiepositie te versterken met nieuwe kennis- en businessontwikkeling.

Andere landen leggen prioriteit bij de aanpak van nadelige gevolgen van klimaat gerelateerde overstromingen waar ze nu al mee kampen. Wanneer het nationale belang boven het gemeenschappelijk belang wordt gesteld, komen mondiale afspraken over duurzame ontwikkeling steeds moeizamer tot stand. Dit roept de vraag op of we een toekomst tegemoet gaan waarin de competitie tussen naties en regio’s over schaarse hulpbronnen scherper wordt. Het rapport Sustainability in a multipolar world schetst een alternatief waarin economische diplomatie en duurzame handel een cruciale rol spelen.

Project experts

Duurzaamheid

Dit project is onderdeel van Duurzaamheid

The Geopolitics of Mineral Resources for Renewable Energy Technologies
The Geopolitics of Mineral Resources for Renewable Energy Technologies
 • Duurzaamheid
Sustainability: Challenges and Trends
Sustainability: Challenges and Trends
 • Duurzaamheid
Livability and Sustainability in Large Urban Regions
Livability and Sustainability in Large Urban Regions
 • Duurzaamheid
Samen op weg naar een duurzaam mobiliteitssysteem
Samen op weg naar een duurzaam mobiliteitssysteem
 • Duurzaamheid
Een nieuwe generatie van logistiek. Kansen voor Nederland
Een nieuwe generatie van logistiek. Kansen voor Nederland
 • Welvaart en Welzijn
 • Technologie en Innovatie
Issue Brief No. 6 Environment Migration: Security Implication of Climate Change
Issue Brief No. 6 Environment Migration: Security Implication of Climate Change
 • Duurzaamheid
Issue Brief No. 5 Liberal Democracy: Up to the challenge of the 21st century?
Issue Brief No. 5 Liberal Democracy: Up to the challenge of the 21st century?
 • Duurzaamheid
Issue Brief No. 4 The Resource Scarcity Nexus: Challenges for the 21st Century
Issue Brief No. 4 The Resource Scarcity Nexus: Challenges for the 21st Century
 • Duurzaamheid
Rare Earth Elements and Strategic Mineral Policy
Rare Earth Elements and Strategic Mineral Policy
 • Duurzaamheid
Strategy and Change: A Narrative For The Age of Multipolarity
Strategy and Change: A Narrative For The Age of Multipolarity
 • Duurzaamheid

Gerelateerde evenementen

17 dec

Our Moving Borders conferentie 2012

12 dec

Business models in the Circular Economy

7 dec

Conference Invitation Resource Scarcity

1 dec

Conferentie Berlijn 1 en 2 december: ‘Resources that don’t cost the Earth’

23 nov

Over schaarse materialen, nieuwe materialen en het ontwerp als oplossing (NL)

13 mei

Haags Strategisch Beraad op 13 mei 2011 (NL)

2 mei

Seminar Europe Day: The European Resource Policy (NL)

13 apr

World Foresight Forum

1 dec

Conference Rare Earths, Europe and Australia: Trade, Security and Sustainability

10 mei

Launch Strategy and Change

27 aug

TNO en HCSS nemen voortouw in visie, kennis en innovatie schaarse grondstoffen

27 aug

Report: ‘Resources for our Future’: Key issues and best practices in Resource Efficiency

02 aug

Persbericht: TNO en HCSS richten Expertisecentrum Grondstoffen op

08 mrt

Debat over schaliegas gaat over voorlopig ongegronde angsten

02 jan

Europa vist achter het grondstoffennet

07 sep

De discussie over clean tech komt in een ander licht te staan (NL)

18 jul

Grondstoffen schaars door geopolitiek (NL)

09 mei

Transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem (NL)

19 dec

Verslag van het tweede Haagsch Strategisch Beraad “Reinventing Industry”, d.d. 17 oktober jl. (NL)

15 dec

Conference Resource Scarcity: Looking for innovative, sustainable solutions in a changing world order

08 dec

Marjolein de Ridder speaks about minerals and renewable energy at the Hanse-Wissenschaftkolleg

06 dec

Resource Scarcity Conference 7 December 2011

17 okt

Verslag van het eerste Haagsch Strategisch Beraad: Grondstoffen en het Topsectorenbeleid (NL)

12 okt

NEVI announces the publication of the latest report by HCSS on raw materials and national strategy

21 sep

Maandag 26 september Haagsch Strategisch Beraad met als onderwerp Topsectoren in perspectief (NL)

29 okt

Jaakko Kooroshy over zeldzame aardmetalen uit China (NL)

23 okt

Jaakko Kooroshy over mineraal schaarste (NL)

30 jul

Are We Ready for The Coming Age of Scarcity?

Duurzaamheid