Project

Grondstoffen en voorzieningszekerheid

Grondstoffen en voorzieningszekerheid
De manier waarop onze samenleving omgaat met grondstoffen is diep geworteld in het economische proces van produceren en consumeren.
De manier waarop onze samenleving omgaat met grondstoffen is diep geworteld in het economische proces van produceren en consumeren. Dit is mede gebaseerd op goedkope  en tot nu toe onbeperkte beschikbaarheid van grondstoffen én op een hoge mate van maatschappelijke acceptatie van afval en milieuverontreiniging. Een trendbreuk in onze omgang met grondstoffen vormt een essentiële schakel  in de transformatie naar een duurzame samenleving.

Al sinds de start van het programma Strategy & Change in mei 2010 is gewerkt aan het onderwerp grondstoffen. Zo is in een internationale analyse gemaakt van de geopolitieke dimensie van het vraagstuk van zeldzame aardmetalen, die zichtbaar maakt hoe sterk Nederland en Europa afhankelijk zijn van leveranciers zoals China.
 
Gaandeweg is de scope verbreed naar abiotische én biotische grondstoffen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse economie. Deze activiteiten hebben binnen Nederland een forse impact gehad in bewustwording, visievorming en agendasetting op het gebied van voorzieningszekerheid van grondstoffen. Op die resultaten wordt nu voortgebouwd.
Behalve om het vinden van een antwoord op het economische schaarstevraagstuk gaat het erom de ecologische  schade  (milieuverontreiniging, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering) en de sociale  spanningen (arbeidsomstandigheden, ongelijke toegang) die de exploitatie van grondstoffen op dit moment veroorzaakt zo veel mogelijk  te beperken.

Project experts

Duurzaamheid

Dit project is onderdeel van Duurzaamheid

The Geopolitics of Mineral Resources for Renewable Energy Technologies
The Geopolitics of Mineral Resources for Renewable Energy Technologies
  • Duurzaamheid
Sustainability: Challenges and Trends
Sustainability: Challenges and Trends
  • Duurzaamheid
Samen op weg naar een duurzaam mobiliteitssysteem
Samen op weg naar een duurzaam mobiliteitssysteem
  • Duurzaamheid
Op weg naar een Grondstoffenstrategie
Op weg naar een Grondstoffenstrategie
  • Duurzaamheid
Sustainability in a Multipolar World
Sustainability in a Multipolar World
  • Duurzaamheid
Issue Brief No. 6 Environment Migration: Security Implication of Climate Change
Issue Brief No. 6 Environment Migration: Security Implication of Climate Change
  • Duurzaamheid
Rare Earth Elements and Strategic Mineral Policy
Rare Earth Elements and Strategic Mineral Policy
  • Duurzaamheid
Resource Scarcity in the 21st century: Conflict or Cooperation
Resource Scarcity in the 21st century: Conflict or Cooperation
  • Duurzaamheid

Gerelateerde evenementen

27 aug

'Resources for our future, Key Issues and Best Practices'

17 dec

Our Moving Borders conferentie 2012

12 dec

Business models in the Circular Economy

27 jun

Resource Scarcity and EIP Raw Materials (NL/EU) - Information and Expert meeting

9 jan

Topsectoren en het buitenlands beleid: naar een geïntegreerde strategische agenda

7 dec

Conference Invitation Resource Scarcity

23 nov

Over schaarse materialen, nieuwe materialen en het ontwerp als oplossing (NL)

17 mei

Science Café Leiden - Scarcity of Resources (NL)

2 mei

Seminar Europe Day: The European Resource Policy (NL)

1 dec

Conference Rare Earths, Europe and Australia: Trade, Security and Sustainability

10 mei

Launch Strategy and Change

27 aug

Rob de Wijk bij BNR over winning grondstoffen

27 aug

TNO en HCSS nemen voortouw in visie, kennis en innovatie schaarse grondstoffen

27 aug

Report: ‘Resources for our Future’: Key issues and best practices in Resource Efficiency

02 aug

Persbericht: TNO en HCSS richten Expertisecentrum Grondstoffen op

30 jul

“Petitie over schaliegas maakt zelfde fout als Club van Rome”

11 mrt

Chemische industrie vertrekt nu al uit Europa

08 mrt

Debat over schaliegas gaat over voorlopig ongegronde angsten

21 feb

Internationale rubberschaarste.

02 jan

Europa vist achter het grondstoffennet

21 dec

Tussen gouden bergen en groene business. Systeemverkenning van een bio-based economy

19 dec

Nieuw ‘grondstoffennationalisme’ van landen moet de eigen industrie een streepje voor geven

07 sep

De discussie over clean tech komt in een ander licht te staan (NL)

18 jul

Grondstoffen schaars door geopolitiek (NL)

15 dec

Conference Resource Scarcity: Looking for innovative, sustainable solutions in a changing world order

08 dec

Marjolein de Ridder speaks about minerals and renewable energy at the Hanse-Wissenschaftkolleg

06 dec

Resource Scarcity Conference 7 December 2011

17 okt

Verslag van het eerste Haagsch Strategisch Beraad: Grondstoffen en het Topsectorenbeleid (NL)

12 okt

NEVI announces the publication of the latest report by HCSS on raw materials and national strategy

21 sep

Maandag 26 september Haagsch Strategisch Beraad met als onderwerp Topsectoren in perspectief (NL)

29 okt

Jaakko Kooroshy over zeldzame aardmetalen uit China (NL)

23 okt

Jaakko Kooroshy over mineraal schaarste (NL)

30 jul

Are We Ready for The Coming Age of Scarcity?

Duurzaamheid