Project

Managing change under deep uncertainty – working paper

Managing change under deep uncertainty – working paper
De ‘oude’ dreiging van soldaten en kanonnen is niet weg, maar tegelijk is er sprake van piraten die het handelsverkeer over zee bedreigen en cyber terroristen die vitale systemen hacken. Hoe vecht je tegen piraten in speedbootjes als het 15 jaar tijd en honderden miljoenen kost om een fregat te bouwen? Hoe kun je met steeds minder geld je materieel en mankracht zo ontwikkelen en inzetten dat ze op al deze verschillende bedreigingen kunnen reageren? En hoe kunnen we vorm geven aan de samenwerking met partners op dit gebied? Dit zijn belangrijke vragen voor de defensieorganisatie.

Maar Defensie niet de enige organisatie die een koers uit moet zetten in een onzekere, dynamische wereld. Ook andere domeinen zien zich hiertoe genoodzaakt. In de working paper Managing Change under deep uncertainty wordt gekeken naar domeinen als de energiesector, zakenwereld en innovatiesector en de strategieën die hier worden toegepast om om te gaan met ‘diepe onzekerheid’.

Door te kijken naar het transitiemodel in socio-technologische innovatie, het door HCSS ontwikkelde anticipatiemodel voor de defensie organisatie, en de effects based approach zoals ontwikkeld door de Britten voor militaire missies, wordt een overzicht gemaakt van de belangrijkste karakteristieken en criteria die van belang zijn voor de ontwikkeling van een goed beleid in periodes van grote onzekerheid.

Het working paper bouwt voort op het rapport De uitdaging waar Nederland voor staat, het visiedocument bij de lancering van Strategy & Change en het rapport STRONG in the 21st Century. Strategic Orientation and Navigation Guidance under Deep Uncertainty.

Project experts

Integrale Veiligheid