Project

Omgaan met vergrijzing

Omgaan met vergrijzing
Het project Omgaan met Vergrijzing richt zich op het integraal in kaart brengen van de gevolgen van de grote demografische veranderingen in Nederland en de wereld en richt zich daarbij specifiek op de toekomst van het werken, de sociale voorzieningen, degezondheidszorg en het wonen.

Vergrijzing  wordt vooral als een bedreiging gezien: dan  denken we aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, pensioenen, tekorten op de arbeidsmarkt (handen aan het bed,) exploderende zorgkosten en problemen op de woningmarkt. Recent onderzoek toont aan dat niet al deze problemen zonder meer zijn toe te schrijven aan de vergrijzing.

Strategy and Change heeft deze bevindingen neergelegd in een visie paper over vergrijzing waarin wordt  gesteld dat Nederland  de uitdaging van de vergrijzing goed aankan, mits we inzetten op versterking van de weerbaarheid en de wendbaarheid van economie en samenleving. Daarbij moeten sociale en technologische innovatie een hoofdrol spelen.

Project experts

Welvaart en Welzijn