Project

Topsectoren in Perspectief

Topsectoren in Perspectief
De discussies staan onder leiding van voormalig Minister van Economische Zaken, Laurens Jan Brinkhorst.

Zo is in de eerste bijeenkomst aandacht besteed aan de aandacht voor grondstoffenschaarste en het topsectorenbeleid, waarbij wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen op het gebied van grondstoffenpolitiek, de mogelijke gevolgen hiervan voor het innovatievermogen van de topsectoren en hoe het Nederlandse en Europese beleid op dit gebied aangescherpt kan worden.

In de tweede bijeenkomst is ingegaan op het belang van de Nederlandse industrie voor het Nederlandse innovatie- en algemene concurrentievermogen. In de startnotitie wordt betoogd dat de Nederlandse industrie een cruciale rol inneemt als motor voor de dienstensector, en gepleit voor een industriebeleid nieuwe stijl op basis van successen in Duitsland en elders.

In de derde bijeenkomst wordt het innovatiebeleid van China onder de loep genomen. Hoe gevaarlijk is China nu eigenlijk als innovatiemacht? Zal China er in slagen de overstap te maken van catch-up power naar innovatieleider? Wat zijn de geheimen van China’s opkomst, en waar liggen mogelijke problemen? Wat kan Nederland doen om concurrerend te blijven en hoe kan invulling worden gegeven aan samenwerking met Chinese bedrijven?

In de vierde bijeenkomst wordt het verband tussen de topsectoren en het Nederlandse buitenlands beleid bestudeerd. Slaagt Nederland erin om goede economische diplomatie te voeren? Er wordt ingegaan op de vraag hoe Nederland synergie kan creëren tussen het buitenlands en het handelsbeleid, en hoe innovatie gestimuleerd kan worden. Gezien de centraliteit van economische diplomatie onder het huidige kabinet een zeer relevant onderzoek.

In de vijfde en laatste bijeenkomst wordt tenslotte gekeken naar één van de grootste problemen van het Nederland van morgen: het verhogen van productiviteit en versterking van het concurrentievermogen in een vergrijzende samenleving. Nederland wordt steeds ouder, en de sociale kosten steeds hoger. Vergrijzing is echter niet alleen een probleem. Het kan ook dienen als katalysator voor meer innovatie, verbeterde samenwerking tussen partijen en een innovatief systeem voor sociale zekerheid. In deze bijeenkomst wordt dan ook gekeken naar vergrijzing als kans.

Project experts

Integrale Veiligheid

Dit project is onderdeel van Integrale Veiligheid

Duurzaamheid

Dit project is onderdeel van Duurzaamheid

Welvaart en Welzijn

Dit project is onderdeel van Welvaart en Welzijn

Technologie en Innovatie

Dit project is onderdeel van Technologie en Innovatie

Langer Leven: Vergrijzing als Kans
Langer Leven: Vergrijzing als Kans
  • Welvaart en Welzijn
Topsectoren en het buitenlands beleid: noodzaak van een strategische agenda voor de economische diplomatie (NL)
Topsectoren en het buitenlands beleid: noodzaak van een strategische agenda voor de economische diplomatie (NL)
  • Technologie en Innovatie

Gerelateerde evenementen

28 mrt

“Vergrijzing als kans” (NL)

9 jan

Topsectoren en het buitenlands beleid: naar een geïntegreerde strategische agenda

14 nov

Het derde Haagse Innovatiedebat met als thema “Innovatie door Chinese ogen”

14 nov

Derde Haagse Innovatiedebat vindt plaats met als thema “Innovatie door Chinese ogen”

17 okt

Tweede Haagse Innovatiedebat “Topsectoren in Perspectief”

13 mei

Haags Strategisch Beraad op 13 mei 2011 (NL)

10 mei

Launch Strategy and Change

19 dec

Verslag van het derde Haagsch Strategisch Beraad “Innovatie door Chinese ogen”.

19 dec

Verslag van het tweede Haagsch Strategisch Beraad “Reinventing Industry”, d.d. 17 oktober jl. (NL)

17 okt

Verslag van het eerste Haagsch Strategisch Beraad: Grondstoffen en het Topsectorenbeleid (NL)

21 sep

Maandag 26 september Haagsch Strategisch Beraad met als onderwerp Topsectoren in perspectief (NL)

11 mei

Innovatie dreigt te verzanden (NL)

Integrale Veiligheid