Project

Versterk het Industriële Hart – Clusters in Noord-Brabant

Versterk het Industriële Hart – Clusters in Noord-Brabant
De regio Eindhoven met internationaal befaamde ondernemingen zoals Philips is hierbij als regionaal, nationaal en internationaal spilpunt gaan functioneren.

In dit rapport kijken TNO en HCSS samen met SER-Brabant naar de belangrijkste innovatieclusters in Noord-Brabant en hoe deze kunnen worden versterkt. Door de Brabantse brainport, food/health (foodport) en logistiek/maintenance (chainport) clusters te bestuderen in hun nationale en internationale context draagt dit rapport bij aan het besluitvormingsproces rond overheidsinvesteringen in het Brabantse innovatievermogen.

De Brabantse clusters worden in nationaal en internationaal perspectief vergeleken, en hun invloed op de economie in Brabant bestudeerd. Uit het onderzoek komt o.a. naar voren dat het Noord-Brabantse beleid gebaat zou zijn bij een multi-level en gedifferentieerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de clusters en de verbinding wordt gezocht met maatschappelijke uitdagingen zoals het klimaatprobleem, vergrijzing, en schaarste van grondstoffen.

Project experts

Technologie en Innovatie