Technologie en Innovatie

Een nieuwe visie op innovatie is nodig om Nederland toekomstbestendig te maken.

Over Technologie en Innovatie

Effectieve toepassing van nieuwe technologie biedt uitkomst voor maatschappelijke vraagstukken, maar is niet vanzelfsprekend. Nederland staat voor de uitdaging zijn innovatiesysteem en industriebeleid drastisch te vernieuwen en in te richten, ingebed binnen een Europees innovatiesysteem. Naast het stimuleren van technologische vernieuwing zijn ook sociale innovatie en het toepassen van innovatieve en flexibele organisatievormen cruciaal. Ondanks ambitieuze doelstellingen in het laatste decennium verliest Nederland ook op het vlak van technologie en innovatie terrein op Azië. Gerichte keuzes en nieuwe allianties zijn noodzakelijk. Hierbij staat Nederland voor een tweeledige uitdaging om de bestaande zwaartepunten te versterken én nieuwe opkomende innovatiegebieden te ontwikkelen, op het gebied van duurzame energie, medisch/zorg en grondstoffen. Dit moet bijdragen aan een nieuwe industriepolitiek waarin duidelijke keuzes worden gemaakt. Keuzes voor de maatschappelijke problemen die met de industrie moeten worden opgelost en waar de overheid een afzetmarkt kan creëren, zoals duurzame energie. Keuzes voor de technologische zwaartepunten waarop we de kennisintensieve industrie van de toekomst willen bouwen. Keuzes voor clusters en regio’s waar specifieke zwaartepunten worden gezocht, zoals de hightech industrie in Oost Brabant. Keuzes ook voor slimme crossdisciplinaire clusters, zoals het koppelen van de creatieve industrie aan de maakindustrie en aan de zorg.

Projecten Technologie en Innovatie

Experts Technologie en Innovatie

Technologie en Innovatie