Visie en werkwijze

van Strategy & Change

Een veranderende wereld

Een veranderende wereld

Rob de Wijk

Director of HCSS

Rob de Wijk
De positie van Nederland en de kwaliteit van de samenleving staan onder druk als gevolg van systeemtrends die de wereld radicaal veranderen. Internationale machtsverhoudingen verschuiven met de opkomst van landen als China en India.

Samen met klimaatverandering, grondstoffenschaarste en demografische ontwikkelingen, en versterkt door de financiële crisis, heeft dit grote gevolgen voor de context waarbinnen Nederland en Europa zich ontwikkelt. Deze systeemtrends zijn onderling verweven en vergroten de onzekerheid over de toekomst.

De snelheid van verandering neemt bovendien toe, bijvoorbeeld door de convergentie van ICT, nanotechnologie, biotechnologie en cognitieve wetenschappen. De implicaties worden momenteel al versneld zichtbaar.

Een strategische visie op de toekomst van onze veiligheid, welvaart en welzijn, duurzaamheid en technologie en innovatie wordt steeds belangrijker. Het vermogen om met de nieuwe omgeving om te gaan is essentieel.

Het programma Strategy & Change voedt deze algemene visie door te anticiperen op de veranderende context vanuit een internationale oriëntatie en door het versterken van de concurrentiepositie via gerichte strategieën.

De snelheid van veranderingen blijft toenemen. Het is daarom belangrijk vroegtijdig zicht te hebben op wat bepaalde veranderingen zijn, hoe deze zich ontwikkelen en wat de mogelijke implicaties zijn voor Nederland en Europa.

Vertaling visie in werkwijze

Erik Frinking

Director of the Strategic Futures Program

Erik Frinking
Binnen Strategy & Change worden verkennende studies uitgevoerd naar deze nieuwe onderwerpen rondom de brede systeemtrends. Dat kan zijn via korte beschrijvingen van bepaalde issues of uitgebreidere analyses van bredere onderwerpen.

Strategy & Change steunt in zijn verkennende analyses mede op kennis die geproduceerd is in andere netwerken. Vaak blijft deze kennis binnen deelterreinen hangen. Strategy & Change verbindt binnen de gehanteerde visie juist deze kennis met elkaar.

Daarnaast signaleren wij bewegingen al in een vroegtijdig stadium. Deze bewegingen vertalen we vervolgens door naar de mogelijke consequenties voor het handelen binnen de door ons gehanteerde thema’s.

Dit gebeurt door slim gebruik te maken van technische hulpmiddelen.

Door ons ontwikkelde search engines zorgen er voor dat we continu op de hoogte blijven van specifieke veranderingen die door anderen geconstateerd worden.

Door ons onderhouden databases slaan deze informatie op en stellen in ons in staat om veranderingen over tijd te monitoren en verschillende percepties over de consequenties van deze veranderingen tegen elkaar af te zetten.

Leximancer tekstmining wordt gebruikt om grote hoeveelheden kennis tot naar zijn essentie terug te brengen. Ook worden analyses gecodeerd door onze analisten om, ondersteund door software, verbanden tussen de verschillende ontwikkelingen en de gevolgen ervan in kaart te brengen.

Visie voor de toekomst

Het visiedocument van het programma zal zich continu moeten aanpassen aan de veranderingen die zich in de context en binnen thema’s voordoen. De kennis en inzichten die op basis van de voorgaande activiteiten zijn opgedaan, worden jaarlijks verwerkt in het visiedocument voor het programma. Hiermee geeft het visiedocument ook mede richting aan de interne agenda van het programma.

De uitdaging waar Nederland voor staat
De uitdaging waar Nederland voor staat
  • Integrale Veiligheid
  • Duurzaamheid
  • Welvaart en Welzijn
  • Technologie en Innovatie

Scanning emerging issues

Voor de continue vernieuwing van de thema’s van het programma, richt deze activiteit zich op het identificeren van nieuwe, opkomende issues. Deze issues komen naar voren in de internationale en nationale foresight community en kunnen een voorbode zijn van grotere veranderingen die een effect hebben op de verschillende thema’s. Voorbeelden van deze emerging issues briefs zijn:

22 NOV

Contouren van Conflict in de 21-ste Eeuw: Oriëntatie op een Ongewisse Toekomst

20 JUL

Medical Scarcity: QUICK TOPIC REPORT

20 APR

Food Security

11 OKT

Op weg naar een Grondstoffenstrategie

10 OKT

Developments in Nanoscale Memory: SCANNING EMERGING ISSUES OF THE FUTURE: FOCUS AND METHOD

Monitoren van systeemtrends

De structurele monitoring van geopolitieke (systeem)trends en risico’s richt zich op het identificeren van belangrijke ontwikkelingen die turbulentie, instabiliteit en risico met zich meebrengen (variërend van het ontstaan van youth bulges, het bestaan van corruptie, kracht van financiële staatshuishouding), het bepalen van indicatoren die uitdrukking geven aan deze ontwikkelingen in verschillende regio’s van de wereld, het (geo)grafisch presenteren van deze ontwikkelingen.

Ga naar de GeoRisQ monitor
Alle thema's