Welvaart en Welzijn

Concurrentiekracht en wendbaarheid van economie en samenleving.

Over Welvaart en Welzijn

Sinds het midden van de vorige eeuw heeft Nederland een steeds toenemende welvaart gekend. Maar deze welvaart is voor de toekomst niet zonder meer gegarandeerd. De economische crisis die in 2008 begon, blijkt uiterst hardnekkig. We zien op dit moment een versnelde verschuiving van vooral economische macht richting Aziƫ en m.n. China. Deze verschuiving van het economisch zwaartepunt in de wereld is voor een open economie als de Nederlandse van groot belang en biedt zowel kansen als bedreigingen. Dat geldt ook voor een ander fenomeen: de vergrijzing waardoor de komende jaren de grote groep naoorlogse babyboomers met pensioen gaat. Zorgen zijn er om de houdbaarheid van de verzorgingsstaat en over tekorten op de arbeidsmarkt. Ook hier is er sprake van kansen en bedreigen. Nederland is in staat om die bedreigingen af te wenden en de kansen te benutten als we de concurrentiekracht van de Nederlandse economie en de weerbaarheid van de samenleving kunnen versterken.

Projecten Welvaart en Welzijn

Topsectoren in Perspectief

Topsectoren in Perspectief

  • Integrale Veiligheid
  • Duurzaamheid
  • Welvaart en Welzijn
  • Technologie en Innovatie
Ga naar dit project

Experts Welvaart en Welzijn

Welvaart en Welzijn